Wat is belangrijk in projectmanagement?

Heb je ooit gehoord van PRINCE2? Het is de prins op het witte paard onder de projectmethodes. De methode is erop gericht om gecontroleerd projecten te sturen. In elke organisatie en bij elk project is PRINCE2 toepasbaar. Hieronder lees je meer over hoe je PRINCE2 succesvol kunt gebruiken in je eigen projecten.

1. Streef je doelen steeds na.

Beschrijf in een plan van aanpak wat je wilt bereiken met je project. Wat zijn je projectdoelen? Toets vervolgens alle projectwerkzaamheden hieraan. Sluiten deze nog steeds aan bij het bestaansrecht van het project? Zo niet, dan kun je tijdig bijsturen en verlies je geen tijd met werk dat je niets oplevert.

2. Deel je lessen.

Projectmedewerkers leren bij PRINCE2 continu van elkaars en hun eigen ervaringen. Denk tijdens de voorbereiding na over geleerde lessen van vorige projecten. Wat ging er goed en wat kan er beter? Nog een tip: zorg dat de lessen die je deze keer leert ook voor toekomstige projecten nog voor het oprapen liggen.

3. Wie doet wat?

Kijk naar talenten van projectmedewerkers en beschrijf helder geformuleerde taken. Wie doet wat? En wie krijgt welke bevoegdheden en draagt welke verantwoordelijkheden?

4. Stap voor stap.

Splits je project op in overzichtelijke fases. Elke fase start pas als de vorige fase is afgerond en plan, bewaak en manage je apart. Het is belangrijk de uitgangspunten in de fase van voorbereiding te vergelijken met de resultaten aan het einde van een projectfase. Dit geeft de mogelijkheid tot bijsturing.

5. Werk op het juiste niveau.

Binnen PRINCE2 zijn er drie niveaus voor het sturen, managen en opleveren van projectfases. Maak optimaal gebruik van iemands verantwoordelijkheden en schakel over aspecten als tijd, geld, kwaliteit en risico pas met een ander niveau als dat écht nodig is. Over de vrijheden maak je vooraf samen duidelijke afspraken.

6. Resultaatgerichte aanpak.

Richt je op resultaten. En leg criteria voor kwaliteit vast, om bijvoorbeeld producten aan te toetsen.

7. Hoe ziet jouw PRINCE2 eruit?

Pas je projectmethode aan, zodat PRINCE2 past bij jouw project. Dat betekent dat je bepaalde onderdelen misschien net meer benadrukt of anders invult. Denk aan het delen van lessen, als een project vaker in min of meer dezelfde vorm terugkeert. Of aan meer focus op risicobeheersing bij een zeer innovatief, internationaal of omvangrijk project. Maar pas op: PRINCE2 is geen PINO (Prince In Name Only).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *